Reliability of psychiatric and psychological instruments used in Finland

Description (in Finnish)

SUOMESSA KÄYTÖSSÄ OLEVIEN PSYKIATRISTEN JA PSYKOLOGISTEN MITTARIEN LUOTETTAVUUS

Psykiatristen ja psykologisten mittareiden, kyselyiden ja arviointiasteikkojen, luotettavuus on erittäin tärkeää koska mittareita käytetään paljon niin alan epidemiologisessa kuin kliinisessäkin tutkimustyössä ja myös hoidossa. Suomessa käytettävissä olevat mittarit on usein käännetty toisesta kielestä eikä käännösversioiden luotettavasta toimivuudesta useinkaan ole paljon julkaistuja tutkimustuloksia. Tuloksia ei ole myöskään aiemmin koottu yhteen. Tarkoituksena on tehdä kattava kartoitus Suomessa psykiatriassa käytettävistä kliinisistä sekä epidemiologista mittareista ja katsaus niiden reliabiliteetista ja validiteetista. Tavoitteena on selvittää kuinka paljon mittarin alkuperäisen version psykometrisiä ominaisuuksia, kuten luotettavuutta, on tutkittu ja erityisesti onko suomenkielisen version luotettavuudesta tutkimustuloksia. Tutkimuksen myöhemmässä vaiheessa tavoitteena on myös suunnitella ja mahdollisuuksien mukaan myös toteuttaa luotettavuustutkimuksia sellaisten mittareiden osalta, joiden suomenkielisten versioiden luotettavuutta ei ole aiemmin tutkittu tai se on tutkimuksissa osoittautunut osin tai kokonaan puutteelliseksi. Tutkimus suoritetaan Oulun yliopiston psykiatrian klinikalla pääosin ulkopuolisten apurahojen turvin. Tutkimuksessa on mukana asiantuntijoita myös muista yliopistoista ja tutkimuslaitoksista.

TUTKIMUKSEN ENSIMMÄINEN JULKAISU ON ILMESTYNYT. JULKAISUTIEDOT ALLA:

Miettunen J, Löhönen J, Jääskeläinen E, Kampman O, Veijola J, Koponen H, Isohanni M, Heinimaa M, Suvisaari J. Use of psychiatric and psychological instruments in Finland – schizophrenia and related psychoses. Psychiatria Fennica 2009; 40:204-43.