BIBLIOMETRICS

  1. Heikkinen J, Isohanni M, Miettunen J. Lääketieteen kirjallisuustietokannat ja tiedonhaku (Searching for information in medical databases, in Finnish). Suom Laakaril 2007; 22:2165-70.
  2. Isohanni M, Kotiranta H, Miettunen J, Nieminen P, Tienari P. Vertaisarviointi – käyttökelpoinen laadun parantaja ja ylläpitäjä tieteellisessä tutkimuksessa (Peer review – useful improver and maintainer of quality in scientific research, in Finnish). Duodecim 2006; 122:913-7.
  3. Koskinen J, Isohanni M, Kotiranta H, Lauronen E, Koponen H, Tienari P, Miettunen J. Finnish doctoral theses on schizophrenia – Descriptive and bibliometric analysis. Psychiatria Fennica 2004; 35:46-67. (No IF)
  4. Koskinen J, Isohanni M, Paajala H, Jääskeläinen E, Nieminen P, Koponen H, Tienari P, Miettunen J. How to use bibliometric methods in evaluation of scientific research? An example from Finnish schizophrenia research. Nord J Psychiatry 2008; 62: 136-43. doi:10.1080/08039480801959307 (IF = 0.779)
  5. Kotiranta H, Isohanni M, Kortelainen T, Koskinen J, Miettunen J. Impaktilukuun perustuvien arviointimenetelmien vertailu – Esimerkkinä suomalainen skitsofreniatutkimus (Comparison of evaluation methods based on impact factor – Finnish schizophrenia research, in Finnish). Suom Laakaril 2006; 61:1879-82. (No IF)
  6. Löhönen J, Isohanni M, Nieminen P, Miettunen J. A guide for medical information search from bibliographic databases. Psychiatric research as an example. Int J Circump Health 2009; 68:394-404. (IF = 1.048)
  7. Löhönen J, Isohanni M, Nieminen P, Miettunen J. Coverage of the bibliographic databases in mental health research. Nord J Psychiatry 2010; 64:181-8. doi:10.3109/08039480903337378 (IF = 0.880)
  8. Miettunen J, Nieminen P, Isohanni M. Statistical methodology in general psychiatric journals. Nord J Psychiatry 2002; 56:223-8. doi:10.1080/080394802317607219 (IF = 0.789)
  9. Miettunen J, Nieminen P. The effect of statistical methods and study reporting characteristics on the number of citations: a study of four general psychiatric journals. Scientometrics 2003; 57:379-90. doi:10.1023/A:1025056718587 (IF = 1.363)
  10. Nieminen P, Miettunen J. Suomalainen julkaisuaktiivisuus psykiatrian alan ydinlehdissä vuosina 2001-2010 (Finnish research activity in core journals of psychiatry in 2001-2010, in Finnish). Sosiaalilääk Aikak 2012;49:317-27. (no IF)
  11. Nieminen P, Rucker G, Miettunen J, Carpenter J, Schumacher M. Statistically significant papers in psychiatry were cited more often than others. J Clin Epidemiol 2007; 60:939-46. doi:10.1016/j.jclinepi.2006.11.014 (IF = 2.565)
  12. Vähänikkilä H, Miettunen J, Tjäderhane L, Larmas M, Nieminen P. The use of time-to-event methods: a comparison based on five dental journals over a 11-year period. Community Dent Oral Epidemiol 2012; 40 (Suppl 1):36-42. doi: 10.1111/j.1600-0528.2011.00664.x (IF=1.797)
  13. Vähänikkilä H, Nieminen P, Miettunen J, Larmas M. The use of statistical methods in dental research. A comparison of four dental journals during 10-year period. Acta Odontol Scand 2009; 67:206-11. doi:10.1080/00016350902837922 (IF = 1.412)